Polskie dziedzictwo

 

Jestem Amerykaninem urodzonym i polską według dziedzictwa. Oboje z moich dziadków zmarli przed moim urodzeniem, więc jest rozłączenie. Nie mówię po polsku, ale niedawno zacząłem się uczyć, przechodząc od nauki języka chińskiego. Nigdy nie za późno na naukę, ale trochę zniechęciłam się do mojego postępu. Nie mam dzieci, ponieważ biznes wykorzystał wiele lat. Zawsze czułem, że nie mogę zapewnić dziecku wystarczająco dużo czasu i pieniędzy. Jednym z moich celów jest wizyta w Polsce i pozostanie tak długo, jak czuję się mile widziany. Miło byłoby zaprosić kilku polskich przyjaciół. Fotka uświadomiła mi, że może to być trudniejsze niż się spodziewano. W procesie tym dużo się nauczyłam. Niektóre z moich pasji to fotografia, konie, czytanie i woda. Przepraszamy, jeśli tłumacz nie działa, jak oczekiwano.

 

I’m American by birth and Polish by heritage. Both of my grandfathers died before I was born so there is a disconnect. I don’t speak Polish, but have recently started to learn, switching over from learning Chinese. Never too late to learn, but a bit discouraged on my progress. I don’t have children as business has used up many of my years. I always felt I was not able to provide adequate time and money towards a child. One of my goals is to visit Poland and stay as long as I feel welcome. It would be nice to make a few Polish friends. Fotka has made me realize this may be harder than expected. I’ve learned a lot about my self in the process. Some of my passions include photography, horses, reading, and water. Sorry, if the translator doesn’t work as well as expected.